2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis

Barmina Liudmila. Patinka man su laime glėbesčiuotis

Мне нравится со счастьем обниматься

Мне нравится, когда судьба, сгорая,
мне посылает преданных друзей.
И мы живем друг другу помогая,

и не жалеем, сказанных идей.


Мне нравится со счастьем обниматься,
не думать, что когда-то невезло.
И просыпаясь утром, улыбаться,
не вспоминать, что было в жизни зло.

Мне нравится, что годы прибавляясь,
несут лишь отношений чистоту.
Живем теперь, с друзьями удивляясь,
что видим еще жизни красоту.

Еще мне нравится, что есть любовь на свете,
которая всем продлевает век.
И что на нашей голубой планете,
судьбы хозяин, только человек.

А так же нравится, мне осень с милой грустью,
и ярким золотом украшена земля.
Что жизнь проживаем с легким чувством
и что за осенью, наступит вновь зима.

И будем жить, и будем улыбаться,
что беды не коснулись вдруг, сейчас.
А осенью, вновь будем удивляться,
что под ногами, золото у нас!

Patinka man su laime glėbesčiuotis

Patinka man, kai degdamas likimas,
pasiunčia atsidavusių draugų.
Kurie vieni kitiems padėti ima, 
Su jais sėkme dalintis ne baugu.


Patinka man su laime glėbesčiuotis,
kam prisiminti nesėkmes senas.
Smagu pabusti rytą ir šypsotis,
visai užmiršus juodulius, skriaudas.


Patinka man, kad mūsų metų skaičiai
Vis neša santykiams tiktai tyros.
Gyvenimu mes einame ne baikščiai,
Surandame ten grožio ir  darnos.


Patinka man, kad meilė egzistuoja,
Kad spalvina  gyvenimo metus.
Planetoj  mūsų mes laisvai kvėpuojam,
Likimo šeimininkas - tik žmogus.


Patinka tas ruduo liūdnokai mielas,
su ryškiai auksu papuošta žeme.
Lai toks ruduo palaiko mūsų sielas,
nes greitai rudenį pakeis žiema.


Bet mes gyvensim ir šypsosim,
lyg bėdos mūsų nelietė išvis.
Didžiuosimės  tuo rudeniu,  žinosim,
po kojomis mums auksą kloja jis!


2016 m. balandžio 3 d., sekmadienis

F. Tiutčevas. Pavasario griaustinis

Ф. И. Тютчев
Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.


Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит...


С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам...


Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!

Aš gegužė̃s audroj laimingas -
Griaustinis pirmas  nesiliauja,
Toksai padūkęs ir žaismingas,
Jis mėlynam danguj triukšmauja.

Jaunatviški trenksmai dangaus!
Pirmi lašai pakėlė dulkes...
Sutvisko perlai iš lietaus,
Auksinės saulės sruogos smulkios.  

Pakalnėn srautas pasileido,
Miške netyla paukščių trėlės,
Ir miško ir upokšnio aidas -
Linksmai griaustiniui taria vėliai...

Gal tai išdykus deivė Hebė,
(Ją gi dievus  vaišinti skyrė)
Nektarą,  kur žaibùs įžiebia,
Į žemę taip juokais išpylė !
   
Išvertė povils,  2016  balandžio 2 d.


2016 m. kovo 30 d., trečiadienis

JoninėsVasara jau išsišiepus:
Kvepia žolės, žydi liepos.
Kai jau baigiame birželį
Žydi kvepia kas tik gali.

Naktimis per Šventą Joną
Miškuose išvysi moną.
Rasi Jono vabalėlių
Stebuklingų žiburėlių.

Jono vabalėliai
Šviečia kaip pašėlę,
Varsto jautrią širdį
Kupidono strėlės.

Jono vabalėliai
Po paparčiais šviečia,
Porytes ieškoti
Saldumynų kviečia.

Nors paparčio žiedas
Laimę rasti žada,
Ne viena nutyli
Naktį ką prarado.

* * *

Šiąnakt palei šoną
Būtina  turėti Joną,
Jei ne Joną, tai Janiną -
Šią teisybę visi žino

Jų yra dar vienas kitas,
Nors tiesa, kad deficitas.
Kam nėra – baisus dalykas,
Tam Joninės visai dykos.

Kas neturi - kaip našlaičiai
Šventėj jaučias prašalaičiai,
Gailisi tada po laiko -
Nedavė to vardo vaikui

Jonai ir Janinos
Patys puikiai žino,
Jie mums reikalingi,
Faktas čia kaip blynas.

* * *

Bet kokiu oru
Giedra ar lyja
Jonines švenčia
Pusė žmonijos.

Lietuvos Seimas
Nutarė oriai:
Jonines švęsti
Ilgai, padoriai!

Tad visus darbus
Stumiam į šoną,
Einame sveikint
Janiną, Joną.

Geriam šampaną
Geriame vyną,
Tostai už Joną
Ir už Janiną.

* * *

Miestai, miesteliai
Nuo jų vardus gavo
Turi jie Jonavą -
Sostinę savo.

Daug, oi daug metų,
Taip prisakytą,
Jonines švęsti
Reikia lig ryto.

Jonines švęsti,
Užkurti laužą,
Šitų taisyklių
Niekas nelaužo.

Jeigu ne laužą
Nors mažą ugnelę,
Ar tą balionėlį
Ugnelė kur kelia.

Ąžuolo lapų
Vainiką pina,
Pagerbia Joną,
Puošia Janiną.

povils


2014 birželio 23 d.

Petrinės

      

Atmintin įspaustas ryškiai
Gimtas kaimas, tie  Leliškiai,
Po Joninių, kiek pakentę,
Švęsdavo didesnę šventę.

Kas tik kilęs nuo Krinčino
Petrines kaip švęsti žino.
Atlaidai pasaulio lygio
Ir kermošiaus čia nestigo.

Prieš šią šventę, ne naujiena,
Alaus savo - pas kiekvieną.
Moterys tik verda, kepa
Ir skaniuosius  tortus tepa.

Kol išauš Petrinių rytas
Visas ūkis sutvarkytas,
Daržai šauniai  prižiūrėti
Ir darželiai nuravėti.

Kiemas jau seniai nušluotas,
Takas smėliu nupudruotas.
Dar iš vakaro merginos
Kaimo kryžių  išdabino.

Pasakysiu jums gražiuoju,
Daug svetelių atvažiuoja.
Penkios seserys iš tolo
Mamos aplankyti, brolio.

Penkios sesės su šeimynom,
Sočiai vaišių prigaminom.

***

Rytas nuostabus birželio
Visi ruošiasi į kelią.
Į bažnyčią jau pats laikas,
Taigi, sėdam į lineiką.

Sudie Sargi, sudie gryčia
Išvažiuojam į bažnyčią.
Iš Leliškių dvi šeimynos
Išdardės tuoj į Krinčiną.

Štai Karobliai vartus kelia
Ruošiasi važiuot į kelią,
Balčiūnai ilgai netrukus
Jau į vieškelį pasuko.

Abi šeimos iš Leliškių,
Tik tarp jų nemažas miškas.
Tarp Karoblių ir Balčiūnų,
Šitaip juk retokai būna,

Taip likimas suderėjo,
Du kart giminė išėjo.
Juozas vedė juodakasę,
O jos brolis Juozo sesę.

Giminystė susipynė,
Kad net ėmė eit lenktynių.
Susipynė genų kodai
Vaikų radosi vienodai.

Ir dažnai kaimynai klausė,
Kuris vaikas kam priklausė.

***

Baigės mišios, į šventorių
Visi žmones traukia oriai.
Susiėję visi ošia,
Šiandien juk dar ir kermošius.

Niekas neskuba namolio -
Giminės iš tolo moja.
Štai šventoriuje prie tako
Šeimos dvi iš Skamarakų.

Elenytė ir Grasytė,
Vyrai, atžalos jų švyti.
Štai Pranutė Berklainėlių
Ranką pamojuot pakėlė.

Susirinkę visi pyška
Pas Karoblį į Leliškius.

***

Į gimtinę brangią savo
Penkios sesės suvažiavo,
Aplankyti mamunytės -
Visos penkios Karoblytės.

O Paliūtė Vabalnyko
Pėsčiomis pas mamą vyko,
Ne viena, visa šeimyna.
Kelią šį jie puikiai žino.

Penkios sesės su šeimynom,
Kiek kuri čia  jų augina.
Tuoj pas mamą sugužėjo
Ir ilgai, ilgai kuždėjos.

Taip laukti svečiai, be galo,
Prašom, prašome už stalo.
Pakalbėti, pabendrauti
Ir alučio paragauti.

Kitais metais, kaip kad būna,
Susitiksim pas Balčiūną.

***

O po švenčių, po Petrinių
Dalgiai kviečia  į lenktynes.


povils 

2016 vasario 23 d.

2016 m. kovo 25 d., penktadienis

Pavasarinis palinkėjimas
Весеннее  пожелание

Пусть день подарит лучик счастья,
Улыбок горсть, любви охапку!
Пусть марта воздух все ненастья
Развеет, и зима ослабит хватку:

Идей воздушных рой проснётся,
Река желаний вскроет льды,
Пусть жизнь по новой встрепенётся,
И расцветут её сады!

                   7.03.2014Diena tesiunčia blyksnį laimės,
Rieškučią šypsenų ir meilės glėbį!
Tegu išsklaido kovas baimes,
Žiema lai spaustuvus atglėbia:

Pakils idėjų spiečiai kamuoliais,
Ledus išlaužys norų upė,
Gyvenimas tik krūptelės naujai,
Ir sužydės jis sodais įsisupęs.

Išvertė povils
2016 kovo 21 d.

              

2016 m. kovo 23 d., trečiadienis

J.Drunina. Tu - šaliaЮ.Друнина.

Ты - рядом


Ты - рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.


Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.


Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить..
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

1955Tu - šalia ir viskas nuostabu:
Net ta diena lietinga ir vėsi.
Dėkoju tau  aš, be kalbų,
Už tai, kad tu esi.

Dėkoju už mintis  tavąsias,
Už šypseną - tokia  šviesi.
Dėkoju tau, mielasis,
Už tai, kad tu esi.

Likimas buvo palankus,
Keliai suvedę mus visi...
Dėkoju tau, brangus,
Už tai, kad tu esi!

Išvertė povils
2016 kovo 21 d.


2016 m. kovo 19 d., šeštadienis

Ana Šarkunova. Ne veidą įsimyli, ne figūrą
Влюбляются не в лица, не в фигуры,
И дело, как ни странно, не в ногах.
Влюбляются в тончайшие натуры
И трещинки на розовых губах.Влюбляются в шероховатость кожи, 
В изгибы плеч и легкий холод рук,
В глаза, что на другие не похожи,
И в пулеметно-быстрый сердца стук.Влюбляются во взмах ресниц недлинных
И родинки на худеньких плечах,
В созвездие веснушек чьих-то дивных
И ямочки на бархатных щеках.Влюбляются не в лица, не в фигуры -
Они всего лишь маски, миражи.
Влюбляются надолго лишь в натуры,
Влюбляются в мелодии души.

Ne veidą  įsimyli, ne figūrą,
Niekuo čia dėtos kojos, kaip nekeista.
O įsimyli mažmožį subtilų  -
Randelį lūpose mylėti leista.

Dar odą įsimyli, tą kaip šilkas,
Pečių nuostabų vingį, balsą kimų,
Akis už tai, kad žalios ar kad pilkos,
Tą, kaip trėlė, širdies plakimą.

Dar įsimyli tas gražias blakstienas
Ar apgamą ant liekno kūno,
Tą strazdanų žvaigždyną, ar net vieną,
Tas duobutes, kurios ant skruostų būna.

Ne veidą įsimyli, ne figūrą -
Tikriausiai ne dėl to jūs būsit mielos.
O įsimyli paprastą natūrą,   
Melodiją tą paslaptingą sielos.

Išvertė povils
2016 kovo 19 d.